صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 909962
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 398
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
معرفی و اموزش چند تابع API

1.Mouse_event

این تابع واسه شبیه سازی کردن فشرده (یا رها) شدن دکمه های موس هستش:

Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" Alias "mouse_event" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

آرگومان اول دکمه ای هستش که میخواهیم شبیه سازیش کنیم و این مقدار هارو میشه بهش داد:

Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 دکمه سمت چپ فشرده میشه
Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 دکمه سمت چپ رها میشه
Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 دکمه وسطی فشرده میشه
Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40 دکمه وسطی رها میشه
Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 دکمه سمت راست فشرده میشه
Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8 دکمه سمت راست رها میشه

بقیه آرگومان ها رو ۰ قرار بدین

حالا عمل فشرده (یا رها) شدن دکمه های موس در جایی که موس قرار داره شبی سازی میشه:

Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 ' left button down
Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 ' left button up
Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Sub Command1_Click()
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0
End Sub

kb_event.۲

این تابع واسه شبیه سازی فشرده شدن یا رها کردن دکمه های کیبرد هستش:

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" Alias "keybd_event" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

آرگومان اول کلید مورد نظر هستش که توی ویبی میشه از vbkeyA , vbkeyB , ... استفاده کرد.یا میشه از ثابت هایی که توی ای پی آی ویور هست VK_A ... , VK_B , ... استفاده کرد.

آرگومان دوم رو 0 بزارین.سومی آگه 0 باشه عمل فشرده شدن و اگه 2 باشه عمل رها شدن کلید بازسازی میشه.چهارمی رو هم 0 قرار بدین:

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Private Sub Form_Click()
keybd_event vbKeyA, 0, 0, 0
End Sub
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
MsgBox KeyCode
End Sub

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X